Wycena

W celu przygotowania wyceny, prosimy o przesłanie niezbędnych informacji oraz załączenie dokumentacji projektowej. Szacowana cena za realizację projektu zależy od miejsca realizacji, powierzchni obiektu, czasu realizacji zadania oraz zakresu prac. W specyficznych przypadkach, w grę mogą wchodzić jeszcze inne czynniki. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do nas drogą telefoniczną +48 600 580 945